เงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้ใช้บังคับกับผู้ใช้บริการทุกราย โปรดอ่านอย่างละเอียด

  • ห้ามใช้บริการของเราโดยมิชอบทุกกรณี เช่น การใส่ร้ายโดยไม่มีหลักฐาน การโจมตีเว็บไซต์ การกระทำที่มีความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
  • เราเป็นบริการแบบฟรี คุณสามารถใช้บริการของเราได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
  • คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหาของเราได้ โดยต้องมีการอ้างอิงถึงเราด้วย
  • เราสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขการให้บริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า