เว็บไซต์ longex-th.com ให้ข้อมูลทั่วไปและการอภิปรายเกี่ยวกับสุขภาพและเรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลและเนื้อหาอื่น ๆ ที่ให้ไว้ในบล็อกนี้หรือในวัสดุที่เชื่อมโยงใด ๆ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์และไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการแพทย์

และไม่ใช่ข้อมูลที่ใช้แทนความเชี่ยวชาญทางการแพทย์หรือการรักษาระดับมืออาชีพ

หากคุณหรือบุคคลอื่นมีข้อกังวลทางการแพทย์คุณควรปรึกษากับผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณหรือขอการรักษาทางการแพทย์อื่น ๆ

อย่าเพิกเฉยต่อคำแนะนำทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญหรือล่าช้าในการค้นหาเนื่องจากสิ่งที่อ่านในบล็อกนี้หรือในเนื้อหาที่เชื่อมโยง

หากคุณคิดว่าคุณมีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ให้โทรติดต่อแพทย์หรือบริการฉุกเฉินทันที

ความคิดเห็นและมุมมองที่แสดงในบล็อกและเว็บไซต์นี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความคิดเห็นของนักวิชาการโรงพยาบาลการปฏิบัติด้านสุขภาพหรือสถาบันอื่น ๆ